Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Nowela ma m.in. zmniejszyć obciążenia biurokratyczne firm.

"Do projektu nowelizacji ustawy o VAT wprowadzono przepisy o charakterze dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej. Zaproponowane zmiany wynikają również z potrzeby racjonalnego stosowania obniżonych stawek podatku VAT. Nowe przepisy upraszczają rozliczenia podatku VAT, wprowadzają stabilność prawną oraz zmniejszają obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców" - wskazano w komunikacie CIR.

Podkreślono, że jednym z najważniejszych rozwiązań dla przepisów o VAT jest "przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi".

"Zgodnie z ww. zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi (co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy)" - napisano.

CIR poinformowało, że wśród najważniejszych propozycji zmian znalazły się: podniesienie stawki VAT z 8 do 23 proc. na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego, ale tylko na te z atestem Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, w związku z postępowaniem Komisji Europejskiej.

Ponadto proponuje się opodatkowanie stawką podstawową 23 proc. usług pocztowych niepowszechnych świadczonych przez operatora publicznego.

Przepisy doprecyzowują, "że stawka obniżona na usługi gastronomiczne nie obejmuje kawy zabielanej".

Zmiany dotyczą budowlańców

Uproszczeniu ulec mają też procedury pobierania VAT w przypadku budowy i utrzymania wspólnych odcinków dróg transgranicznych. "Do tej pory było to możliwe tylko w odniesieniu do budowy i utrzymania mostów" - dodano w komunikacie.

Nowe przepisy mają też wprowadzić definicję terenów budowlanych, co ma ułatwić podatnikom stosowanie zwolnień od VAT oraz przyczyni się do usunięcia rozbieżności między organami skarbowymi a sądami administracyjnymi. "Chodzi o elementy decydujące o budowlanym charakterze terenu, dla którego nie został wydany plan zagospodarowania przestrzennego wraz ze stosowną decyzją" - wskazano w komunikacie CIR.

Ponadto podmioty zagraniczne w określonych sytuacjach będą mogły ustanowić przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako czynny podatnik VAT. "Zmiana ta jest korzystna dla tych podmiotów, które przez Polskę zamierzają importować towary do innych państw członkowskich, dzięki temu mogą zwiększyć się wpływy z cła" - podkreślono.

Nowela ma też wprowadzić możliwości dokonania korekty podstawy opodatkowania, w przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Przedsiębiorcy będą też mogli przeliczać kwoty na fakturach według kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego.

Uelastycznieniu ulegnie też stosowanie stawki 0 proc. w eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. "Stawka 0 proc. będzie stosowana w przypadku, gdy podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT-UE nie później niż w momencie składania deklaracji" - napisano w komunikacie.

Zmiany w fakturowaniu

Pozostałe propozycje zmian korzystne dla przedsiębiorców dotyczą fakturowania. Chodzi m.in. o: przeniesienie regulacji dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy; zlikwidowanie obowiązku wystawiania faktur, które dokumentują sprzedaż produktu bądź usługi zwolnionych z VAT (podatnik będzie musiał wystawić taką fakturę jedynie na żądanie nabywcy); faktury będą wystawiać wszyscy podatnicy, również podatnicy dotychczas wystawiający rachunki; na fakturach dokumentujących sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych nie będzie zamieszczany numer rejestracyjny.

Ponadto w przypadku, gdy kwota transakcji nie przekroczy 450 zł albo 100 euro możliwe będzie wystawianie faktur uproszczonych. Wydłużeniu ulegnie też termin wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji. W projekcie wprowadzono też możliwość wystawiania faktur zbiorczych, obejmujących transakcje z całego miesiąca. Będzie też można uniknąć wielokrotnego wystawiania faktur zaliczkowych i faktury końcowej, gdy wszystkie czynności będą zrealizowane w jednym miesiącu.