Przepisy o podatkach dochodowych uzależniają rozpoczęcie amortyzacji podatkowej budynku m.in. od uznania go za „kompletny i zdatny do użytku”. Nie precyzują natomiast, kto i w jaki sposób ma określić, czy dany budynek z podatkowego punktu widzenia spełnia te wymogi - mówi Katarzyna Kopczewska, starszy menedżer w dziale prawnopodatkowym PwC.
Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważne orzeczenie dla przedsiębiorców, którzy użytkują jedynie część budynku, ponieważ pozostała jest jeszcze nieukończona. Sąd w wyroku z 6 września 2012 r. (sygn. akt II FSK 170/11, prawomocny) podważył stanowisko ministra finansów, który uważa, że jeśli firma ma pozwolenie na użytkowanie jedynie połowy powierzchni budynku, to nie może rozliczać w kosztach wydatków już poniesionych na ten budynek. Dlaczego minister uważa, że takiego budynku nie można amortyzować?
Wynika to z tego, że przepisy o podatkach dochodowych uzależniają rozpoczęcie amortyzacji podatkowej budynku m.in. od uznania go za „kompletny i zdatny do użytku”. Nie precyzują natomiast, kto i w jaki sposób ma określić, czy dany budynek z podatkowego punktu widzenia spełnia te wymogi. Organy podatkowe uważają, że kryterium kompletności i zdatności do użytku powinno być rozumiane zarówno w sensie technicznym, jak i prawnym – poprzez uzyskanie wymaganych odbiorów i pozwoleń (np. pozwolenia na użytkowanie).