Organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości.
Podatniczka odziedziczyła w 2010 r. udział w mieszkaniu po ojcu. W 2011 r. udział ten sprzedała za 42 500 zł. Miała również mieszkanie stanowiące współwłasność jej i byłego męża. Wyrokiem sądu przejęła to mieszkanie z obowiązkiem spłaty byłemu mężowi połowy jego wartości, tj. 90 680 zł. Zdaniem podatniczki przeznaczenie kwoty ze sprzedaży udziału na spłatę byłego męża można uznać za nabycie własnego mieszkania i tym samym można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
Organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest wydatkowanie uzyskanego dochodu – nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości – wyłącznie na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe. Zostały one wymienione w 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT, w tym nabycie innego domu, mieszkania lub udziału w nieruchomości.
W ocenie organu podatkowego spłata na rzecz męża dokonana ze środków uzyskanych z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku po ojcu stanowi wydatek na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. W sytuacji gdy cały przychód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym odziedziczonym po ojcu zostanie przeznaczony na spłatę byłego męża, uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 września 2012 r. nr IPTPB2/415-494/12-6/KSM