Tylko wydatki na określone rodzaje ubezpieczeń mogą stanowić koszty podatkowe. W przypadku składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie uzyskujemy takiego prawa.
Zgodnie z praktyką organów podatkowych nie jest możliwe zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na nabycie polis OC dla członków zarządu spółki.
– Organy podatkowe są zdania, że wykupienie członkom zarządu polisy OC nie jest ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów – mówi Mariusz Żochowski, menedżer w Deloitte.
Organy skarbowe uważają, że ubezpieczenie nie jest wykupywane w interesie samej spółki, gdyż ta polisa chroni jedynie członków zarządu. Uważają tak, powołując się na art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). W tym przepisie zostają wymienione wydatki na grupy ubezpieczeń, które mogą stanowić koszt podatkowy. Jednak składek na ubezpieczenia OC nie ma w tym gronie. Powołany przepis dotyczy umów ubezpieczenia na rzecz pracowników. Warto zauważyć, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej powoduje również powstanie przychodu po stronie członka zarządu.
– Organy podatkowe wskazują, że w sytuacji zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej członkowi zarządu powstaje po jego stronie nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu PIT – zauważa ekspert.
W związku z tym mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem. Należy się zatem zastanowić, czy nie jest koniecznym wypracowanie rozwiązania, które nie powodowałoby takiego działania. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pozwala na uniknięcie nieprzyjemnych zdarzeń, lecz kreuje równocześnie obowiązki podatkowe po stronie spółki i członka zarządu.