Organy podatkowe coraz częściej wymagają zapłaty podatku dochodowego od menedżerów, których spółki ubezpieczyły od odpowiedzialności cywilnej na wypadek spowodowania strat finansowych w firmie. Zapłata składek OC za członków organów i dyrektorów spółek (tzw. ubezpieczenie D&O) traktowana jest przez fiskusa jako przychód z nieodpłatnych świadczeń. Potwierdza to choćby sierpniowa interpretacja dyrektora izby skarbowej w Łodzi (nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ).

– Jednak ostatnia seria negatywnych interpretacji podatkowych nie musi wcale świadczyć o zaostrzeniu polityki organów podatkowych – uważa Aleksander Chmiel, broker i specjalista w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi.

– Jeżeli w otrzymanym wniosku o wydanie interpretacji nie dostaną argumentów potwierdzających brak możliwości przypisania wysokości nieodpłatnego świadczenia do konkretnej osoby, to taki wniosek zaopiniują negatywnie – podkreśla Aleksander Chmiel.

Zdaniem eksperta, analiza wydawanych w ostatnich latach interpretacji podatkowych pokazuje ewidentne błędy we wnioskach, które w związku z tym zostały zaopiniowane negatywnie. Chodzi o to, że podatnicy wskazują, że ubezpieczenie D&O ma obejmować tylko członków organów spółki, a to zdaniem eksperta stanowczo za mało. Nawet jeśli ochrona ma obejmować wszystkich byłych, obecnych i przyszłych członków zarządu i rady nadzorczej, to i tak te osoby są wpisywane do KRS i można sprawdzić, ile osób i jak długo pełniło swoje funkcje. W konsekwencji takim osobom można przypisać przychód.

– Należy pójść dużo dalej i maksymalnie rozszerzyć krąg ubezpieczonych przy jak najmniejszym wpływie na wysokość składki – radzi ekspert STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi.

Dodaje, że tak konstruowane programy ubezpieczeniowe uzyskiwały już pozytywne opinie w zakresie braku konsekwencji podatkowych w PIT po stronie osób ubezpieczonych. Przykładowo, takie interpretacje wydał dyrektor izby skarbowej w Warszawie (nr IPPB2/415-639/09/11-5/S/MK i nr IPPB4/415-219/11-2/JK) oraz dyrektor izby skarbowej w Poznaniu (nr ILPB1/415-697/11-4/AP). Wszystkie te przypadki charakteryzuje otwarty krąg osób objętych ubezpieczeniem. Przykładowo ubezpieczeniem obejmowani byli m.in. obecni i przyszli członkowie organów statutowych, grupy pracowników, wykonujących funkcje kierownicze i nadzorcze, a ponadto ich małżonkowie, konkubenci, spadkobiercy, wykonawcy testamentu. Opisany w ten sposób krąg ubezpieczonych podlega zmianom osobowym oraz ilościowym w trakcie trwania ubezpieczenia, bez wpływu na wysokość składki finansowanej przez spółkę. W tej sytuacji ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia zdaniem organów podatkowych nie było możliwe.