Za 2011 r. budżet państwa zyskał ponad 31,5 mld zł z CIT. Wynika to z oficjalnych informacji Ministerstwa Finansów dotyczących rozliczenia za ubiegły rok.

Resort podaje również informacje dotyczące dochodów wolnych i zwolnionych od podatku. Z ponad 357 tys. podatników CIT 157,5 tys. wykazało dochody wolne od podatku (w tym – na cele statutowe) w wysokości ponad 41,7 mld zł. Z kolei 539 podatników osiągnęło dochody zwolnione od podatku (m.in. z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej) w wysokości ponad 9,5 mld zł.

Piotr Maksymiuk, doradca podatkowy w kancelarii Baker & McKenzie, zwraca uwagę na dane, z których wynika dynamiczny wzrost stopnia wykorzystania ulgi na zakup nowych technologii. Od podstawy opodatkowania odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii, czyli wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje na oprogramowanie komputerowe, know-how, licencje na opatentowane wynalazki), która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług.

Rozliczenie CIT

Rozliczenie CIT

źródło: DGP

– Nowa technologia nie może być stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, a wszystko to musi potwierdzić opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej – przypomina nasz rozmówca.

W stosunku do 2010 r. liczba podatników, korzystających z tego odliczenia wzrosła z 33 do 97, a łączna kwota odliczeń z ok. 31 mln zł do ok. 271 mln zł. Według Piotra Maksymiuka ulga ta nadal ma duży potencjał i może być wykorzystywana w większym stopniu.

Z kolei Dariusz Gałązka, parter w Grant Thornton, zwraca uwagę, że z danych wynika istotny spadek wartości darowizn na rzecz OPP. Spadek hojności podatników wynika m. in. z uwarunkowań rynkowych, które wymuszają szukanie oszczędności i zabezpieczenie się przed utratą płynności.

– Ponadto znaczna część środków pieniężnych zaangażowana została przez podatników w nabycie nowych technologii, które zwiększają szansę zarówno rozwoju, jak i przetrwania w okresie kryzysu – twierdzi Dariusz Gałązka.

Takie przesunięcie wydatków mogło mieć również wpływ na spadek wartości udzielonych darowizn. Dariusz Gałązka wskazuje, że w sumie jednak w 2011 r. wzrosła znacząco łączna wartość odliczeń od dochodu (bez uwzględniania odliczanych strat podatkowych) i od podstawy opodatkowania w porównaniu  z rokiem 2010.