Podatnik, który sam wyraża chęć ukarania za popełnione przestępstwa podatkowe, może uniknąć procesu i wpisu do Krajowego Rejestru Karnego. Będzie musiał jednak zapłacić zaległy podatek i grzywnę.
W przypadku, gdy organ skarbowy posiada niepodważalne dowody na to, że podatnik popełnił przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, można uniknąć długotrwałego i niekiedy bardzo stresującego procesu, składając wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Jest to środek karny, a zarazem jedna z najprostszych form postępowania w sprawach o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, która przynosi korzyści obu stronom. Sprawca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność, wpłaca uszczuploną należność budżetową, unika wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym, a zapłata określonej kwoty tytułem kary grzywny za przestępstwo skarbowe w drodze dobrowolnego poddania się odpowiedzialności nie stanowi przesłanki recydywy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat: