Opodatkowaniu CIT podlegają dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (wynajmowanie lokali) bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone.

Czy dochód z wynajmowania garaży jest opodatkowany

Spółdzielnia postanowiła wynająć na okres wakacji garaże. Niektórzy użytkownicy wyjechali, poinformowali o tym zarząd spółdzielni i ten postanowił wynająć garaże zewnętrznej firmie. Czy musi opodatkować dochód uzyskany z wynajmu tych pomieszczeń?

Czy wydatki na monitoring trzeba rozliczyć

Wspólnota mieszkaniowa podpisała z firmą umowę na instalację kamer na klatkach schodowych, w garażach, na ulicach osiedlowych oraz przy bramach wjazdowych. Czy może zaliczyć do kosztów wydatki na monitoring osiedla i czy te wydatki powinna wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym?

Czy odsetki od lokat bankowych są opodatkowane

Wspólnota przełożyła wymianę wodomierzy na październik. Do tego czasu postanowiła ulokować odłożone środki na ten cel na lokacie bankowej. Czy odsetki od tej lokaty trzeba opodatkować?

Czy wspólnota mieszkaniowa musi wystawić fakturę

Wspólnota zamówiła usługę wyremontowania elewacji budynku od strony ulicy. Mieszczą się tam wyodrębnione lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Czy ich właściciele mogą odliczyć VAT od faktury wystawionej z tego tytułu przez wspólnotę?

Czy można odliczyć wydatki na oznakowanie drogi

Czy wspólnota albo spółdzielnia mieszkaniowa, która przeprowadziła roboty związane z organizacją ruchu na osiedlu, tak aby mieszkańcy przestrzegali zasad ruchu drogowego, wykazuje je w rocznym zeznaniu podatkowym?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.