W art. 9 pkt 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) istnieje zwolnienie, które obejmuje m.in. umowy sprzedaży nieruchomości lub ich części (z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast). Pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym w chwili dokonania czynności nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

W praktyce zwolnienie z PCC często jest stosowane przy nabyciu nieruchomości rolnych, które potem wykorzystywane są w innych celach, np. rekreacyjno-wypoczynkowych, czy do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli nowy nabywca przeznaczy zakupione gospodarstwo do innej działalności niż rolnicza, nie powoduje to utraty zwolnienia. W Sejmie zwracali na to uwagę posłowe PO Janusz Cichoń i Andrzej Orzechowski. W odpowiedzi na pytania posłów wiceminister finansów Maciej Grabowski informował, że preferencja w podatku od czynności cywilnoprawnych powinna przede wszystkim promować efektywne wykorzystanie terenów rolniczych, a nie zwalniać z podatku te czynności, które nie są związane z gospodarstwem rolnym.

Teraz, w odpowiedzi na pytanie DGP, resort finansów potwierdził, że celem zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych było wspieranie konsolidacji gospodarstw rolnych.

„W związku z otrzymywanymi sygnałami dotyczącymi wykorzystywania preferencji niezgodnie z założonym celem, w Ministerstwie Finansów prowadzona jest obecnie analiza przepisów podatkowych pod tym kątem” – czytamy w piśmie resortu.

Skutki tych analiz zostaną uwzględnione podczas najbliższych prac legislacyjnych. Dodatkowym argumentem za zmianą przepisów może być otwarcie obrotu ziemią rolną dla obcokrajowców od 2016 roku. Jak wskazywał w Sejmie wiceminister Grabowski, może to być przesłanką, żeby rozważyć w ogóle zniesienie tej preferencji.

Zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, pod warunkiem, że nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.