Wydatków na wyżywienie studiującego przedsiębiorcy nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Nie można tych wydatków klasyfikować również jako diety służbowej.
Coraz częściej możemy spotkać się z sytuacjami, w których przedsiębiorca studiuje kierunek pokrewny do wykonywanej działalności lub dokształca się w innej branży. Problem może się jednak pojawić w sytuacji, gdy ten przedsiębiorca wyda pieniądze na wyżywienie, twierdząc, że taki wydatek wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz że jest to dieta, która przysługuje podczas wyjazdów służbowych.
Koszty podróży służbowej, w tym również diet właściciela oraz osób z nim współpracujących, dokonane na podstawie rozliczenia sporządzonego na dowodzie wewnętrznym mogą stanowić koszt podatkowy. Jednak czy koszty wyżywienia podczas wyjazdu na studia można zakwalifikować do tej kategorii wydatków?
Ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn.zm.) pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą.
– Żeby jednak pojawiła się dieta, konieczna jest podróż służbowa, a tego warunku nie spełnia wyjazd na uczelnię, nawet jeżeli kierunek studiów jest zbieżny z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – wyjaśnia Katarzyna Rola-Stężycka, ekspert podatkowy z Tax Care.
W związku z tym wydatki na wyżywienie przedsiębiorcy, który wyjeżdża na uczelnię, stanowią jego osobisty koszt, który nie może być rozliczony podatkowo.
Należy również zadać pytanie, kiedy będziemy mogli stwierdzić, że dane wydatki dotyczyły podróży służbowej.
– Interpretacje organów podatkowych wskazują, że do kwalifikacji danego wyjazdu jako podróży służbowej istotny jest jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. O podróży służbowej można mówić bowiem wtedy, gdy taki wyjazd łączy się z realizacją zadań biznesowych poza siedzibą firmy – wyjaśnia Katarzyna Rola-Stężycka.
Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy studiują i wydają pieniądze na wyżywienie, takich wydatków nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów.
Podróż służbowa to wyjazd w ramach stosunku pracy, który pracownik odbywa na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy