Przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej liczą się należności z pracy dorosłych dzieci. Osoby małoletnie mogą zarobkować bez ograniczeń.
3089 zł maksymalnie może zarobić w wakacje dziecko pełnoletnie, aby rodzic zachował prawo do ulgi prorodzinnej. To samo dotyczy preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ulga prorodzinna pozwala pomniejszyć PIT o 1112,04 zł za cały rok podatkowy.
Limit dochodów obejmuje dzieci do ukończenia 25 lat i uczące się w szkołach, bo w przypadku dzieci pełnoletnich – ulga przysługuje jedynie na te, które spełniają warunek wieku i nauki.
– Nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko jest uczniem szkoły publicznej, prywatnej, czy uczy się za granicą – zwraca uwagę Anna Wolna, konsultant podatkowy w KPMG.
Do kwoty 3089 zł wliczają się dochody opodatkowane skalą (z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz dochody kapitałowe, np. sprzedaż akcji. Zatem ulgi pozbawić mogą wakacyjne dochody dziecka z pracy, bez względu na podstawę zatrudnienia, tj. stosunek pracy lub umowa cywilnoprawna (z wyjątkiem umów z wynagrodzeniem do 200 zł, które opodatkowane są w sposób zryczałtowany). Trzeba pamiętać, że także dochody z zagranicy brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi. Nie ma przy tym znaczenia, jaka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do rozliczenia dochodów dziecka. Zarówno dochody uzyskane z kraju, z którym Polska stosuje metodę wyłączenia z progresją, jak i odliczenia proporcjonalnego brane są do limitu.
Ograniczenia w zarobkowaniu nie dotyczą dzieci małoletnich, które objęte są ulgą prorodzinną (i rozliczeniem samotnego rodzica) bezwarunkowo. Limit 3089 zł nie dotyczy także dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek, pobierających zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny. Jednak w tym przypadku trzeba pamiętać, że dziecko dorosłe objęte jest ulgą, o ile rodzice wykonują w stosunku do niego obowiązek alimentacyjny. Jeśli więc dorosłe, niepełnosprawne dziecko uzyskuje na tyle wysoki dochód, że jest w stanie samodzielnie się utrzymać, ulga nie będzie przysługiwała.