W przyszłym roku w ramach 50-proc. kosztów uzyskania przychodu twórcy będą mogli odliczyć 42 tys. 764 zł – poinformowała rzecznik prasowa administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów Wiesława Dróżdż. Obecnie 50-proc. koszty uzyskania przychodu są nielimitowane.
Oznacza to, że limit odliczenia zostanie wyczerpany, jeżeli przychód podatnika np. z tytułu praw autorskich przekroczy 85 tys. 528 zł. Innymi słowy podatnik, który w 2013 r. uzyska przychód z tego tytułu w wysokości 100 tys. zł, będzie mógł odliczyć maksymalnie określoną w limicie kwotę, czyli niecałe 43 tys. zł, a nie – jak obecnie – 50 tys. zł.
Resort finansów podkreśla, że limit, o którym mowa w projekcie nowelizacji ustawy o PIT, dotyczy jedynie przychodów, które objęte są 50-proc. kosztami uzyskania przychodów. Chodzi m.in. o przychody z tytułu praw autorskich oraz praw pokrewnych, przeniesienia prawa własności wynalazku, wzoru użytkowego lub znaku towarowego. – Projektowane ograniczenie nie dotyczy innych przychodów. W konsekwencji podatnik, który oprócz przychodów z wyżej wymienionych tytułów uzyska w roku podatkowym inne przychody, limit kosztów, o którym mowa w projekcie ustawy, zastosuje wyłącznie do przychodów z tych tytułów – mówi Dróżdż.
Jeżeli zatem ktoś uzyska przychód z praw autorskich w wysokości 84 tys. zł, z umowy o pracę w wysokości 40 tys. zł oraz z umowy najmu w wysokości 20 tys. zł, to 50-proc. koszty (ograniczone limitem w wysokości 42 tys. 764 zł) będzie mógł zastosować wyłącznie do przychodów z praw autorskich.
Resort podkreśla, że ograniczenie obejmie 3 proc. podatników, którzy dziś korzystają z tej możliwości.