Usunięcie opłaty skarbowej za potwierdzenie rejestracji podatnika VAT obniży koszty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
Zniesienie opłaty skarbowej w wysokości 170 zł, którą opłacają przedsiębiorcy rejestrujący się na potrzeby rozliczeń VAT (jako podatnicy czynni lub zwolnieni), to kolejna propozycja zawarta w projekcie założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej.
– To słuszna zmiana, biorąc pod uwagę, że dziś opłacie podlega nie tyle sama rejestracja, ile czynność jej potwierdzenia – ocenia dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy z Kancelarii Initium.
W przypadku podjęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca staje się z mocy prawa podatnikiem VAT, choć z reguły przysługuje mu tzw. zwolnienie podmiotowe.
– Opłatę w wysokość 170 zł przedsiębiorca musi uiścić, gdy rezygnuje ze zwolnienia i rejestruje się jako czynny podatnik VAT albo dobrowolnie potwierdza swój status jako podatnik VAT zwolniony – mówi Krzysztof Biernacki.
Zdaniem eksperta opłata skarbowa powinna być zapłatą za ekwiwalentne świadczenie ze strony organów administracji państwowej, a w tym przypadku, gdy chodzi o potwierdzenie rejestracji, trudno o takiej ekwiwalentności mówić.
W praktyce przedsiębiorcy postrzegają obowiązek zapłaty jako swoistego rodzaju karę. Wynika to stąd, że pozostawanie podatnikiem zwolnionym nie powoduje obowiązku uiszczenia opłaty, ale zarazem przedsiębiorca nie rozlicza VAT, czyli nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego. Powstaje więc powiązanie pomiędzy prawem do odliczenia a obowiązkiem uiszczenia dodatkowej daniny.
– W kontekście promowania przedsiębiorczości istnienie takiego rozwiązania nie wydaje się uzasadnione – podkreśla Krzysztof Biernacki.
Także Ministerstwo Gospodarki, które jest autorem propozycji, podkreśla, że likwidacja opłaty obniży koszty rozpoczynania działalności. Argumentuje też, że składanie zgłoszenia rejestracyjnego jest obecnie czynnością automatyczną – wniosek może być złożony elektronicznie wraz z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zatem jego przyjęcie i przetworzenie nie nakłada na organ podatkowy żadnej dodatkowej pracy.
Warto wskazać, że postulat zniesienia opłaty skarbowej przy składaniu wniosku VAT-R nie jest nowy. Ostatni raz pojawił się w ubiegłym roku w kampanii wyborczej, kiedy to likwidację opłaty za potwierdzenie zarejestrowania podatnika VAT proponowało opozycyjna partia Polska Jest Najważniejsza.
Etap legislacyjny Projekt założeń do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z 14 czerwca 2012 r. przekazany do konsultacji społecznych.