Platforma Obywatelska ma nowy pomysł na rozwiązanie problemu zatorów płatniczych. Po upływie 30-dniowego terminu płatności dłużnik miałby obowiązek podwyższyć podstawę opodatkowania (albo zmniejszyć stratę) o uwzględnioną w kosztach niezapłaconą należność netto, a wierzyciel – prawo do obniżenia podstawy opodatkowania (albo zwiększenia straty) o tę samą kwotę. Korzystając z tej możliwości, wierzyciel musiałby poinformować urząd skarbowy o niesolidnym kontrahencie. Z kolei w VAT skrócony do 30 dni miałby być okres, po upływie którego podatnik może korzystać z ulgi na złe długi. Dziś jest to uzależnione od uznania wierzytelności za nieściągalną, co następuje, jeśli od terminu płatności upłynęło 180 dni.

Dotychczas opozycja i organizacje pozarządowe jako sposób na rozładowanie zatorów płatniczych postulowały wprowadzenie kasowej metody rozliczeń z fiskusem, czyli w uproszczeniu – zapłata podatku dochodowego i VAT następowałaby dopiero po otrzymaniu należności od kontrahenta. Te pomysły ze względu na opór Ministerstwa Finansów nie miały jednak większych szans na realizację. Nie wiadomo jeszcze, jak resort odniesie się do propozycji PO. MF poinformowało DGP, że nie chce komentować projektu na tak wczesnym etapie. Zdaniem ekspertów podatkowych projektowane rozwiązania mimo wad mogłyby odnieść pozytywny skutek.

– Projekt ma swoje zalety, jak i widoczne wady, jednak niewątpliwym plusem byłoby zmotywowanie dłużników do szybszego regulowania płatności – komentuje Beata Hudziak, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton.

Problemy firm

W czasach spowolnienia gospodarczego odpowiednie przepływy pieniężne stają się celem podstawowym dla wielu firm.

– Przepisy podatkowe niestety nie ułatwiają realizacji tego celu – mówi Kamil Lewandowski, doradca podatkowy, partner w FL Tax.

Rafał Ciołek, doradca podatkowy, dyrektor w firmie doradczej KPMG, tłumaczy, że brak płatności ze strony kontrahenta oznacza w praktyce, że przedsiębiorca z własnych środków kredytuje budżet państwa przez zapłatę podatku dochodowego oraz VAT. Rzecz jasna musi to robić nieodpłatnie.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy

źródło: DGP

– Dodatkowo zwłoka w spłacie zobowiązań może go kosztować 14,5 proc. w skali roku w postaci odsetek za zwłokę i co najmniej mandat za wykroczenie skarbowe – stwierdza Rafał Ciołek.

Z tych względów projekt rozwiązań podatkowych, które mogą ograniczyć zatory płatnicze, jest bardzo oczekiwany przez przedsiębiorców.

– Zaproponowane rozwiązanie jest o tyle dobre, że nie prowadzi do rewolucji, jaką byłoby całkowite przejście na zasadę kasową – uważa ekspert KPMG. – Cel jest więc jak najbardziej słuszny, można natomiast mieć zastrzeżenia co do środków.