Wyniki meczów mogą niejednokrotnie stanowić wielkie zaskoczenie, ale osoby, które mają dobre wyczucie, mogą przy okazji piłkarskich zmagań zarobić dodatkowe pieniądze, uczestnicząc np. w zakładach wzajemnych. Wygraną wyższą niż 2280 zł trzeba jednak podzielić się z fiskusem, który uszczknie z niej 10%. Jeśli jednak wygramy w zakładach organizowanych na Ukrainie, musimy liczyć się nawet z 32-proc. podatkiem.

Emocje w ramach Euro 2012 to dla wielu również typowanie wyników i zakłady wzajemne. W przypadku wygranych pieniężnych należy jednak liczyć się z tym, że część nagrody odbierze nam fiskus.

10% dla fiskusa

Wartość wygranej stanowi przychód z tzw. innych źródeł. Dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł, np. z pracy albo z działalności gospodarczej.

Reklama

Wygrana podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu w wysokości 10%. Nie ma więc możliwości uwzględnienia kosztów. Od wygranej w zakładach organizowanych przez polskie podmioty podatek pobiera i odprowadza organizator, zatem podatnik nie musi już martwić się dodatkowymi formalnościami związanymi z rozliczeniem wygranej.

Wygrane do 2280 zł ominą fiskusa

Reklama

Niższe wygrane w grach liczbowych, telebingo, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i fantowych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych, zostały zwolnione z podatku. Zwolnienie jest jednak limitowane. Podatku nie zapłacą tylko te osoby, które jednorazowo wygrały nie więcej niż 2280 złotych. Gdy jednak wygrana jest wyższa, podatek zostanie pobrany nie od nadwyżki, lecz od całej kwoty. Oznacza to, że wygrywając 2280 zł nie musimy rozliczać się z fiskusem, ale wygrana w kwocie 2281 zł zostanie już pomniejszona o 228 złotych. Nagród z różnych gier nie sumuje się – jeśli zatem wygramy na przykład jednego dnia 2000 zł w loterii pieniężnej oraz 1500 zł w loterii fantowej, podatku nie zapłacimy.

Zagraniczne wygrane na innych zasadach

Inaczej wygląda sytuacja, gdy osoba mająca w Polsce tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy wygrała za granicą (firma organizująca grę działa na obszarze innego państwa). W takiej sytuacji dochody uzyskane w związku z udziałem w zakładach są dochodami uzyskanymi za granicą. Oznacza to, że nie dotyczą ich ani przepisy dotyczące pobierania przez organizatora 10-proc. podatku dochodowego, ani też możliwość zwolnienia wygranych do kwoty 2280 złotych. Nie oznacza to jednak, że wygrywający nie będzie musiał rozliczyć się z fiskusem - polscy rezydenci podlegają bowiem opodatkowaniu od dochodów uzyskanych nie tylko w Polsce. W takiej sytuacji rozliczeniem podatku muszą zająć się samodzielnie.

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:
1) posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.


Nawet 32% od wygranej na Ukrainie

Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych w innym państwie są określone w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę z poszczególnymi państwami. Rozliczenie podatku od zagranicznej wygranej należy więc rozpocząć od sprawdzenia regulacji znajdujących się w takiej umowie. Gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym państwem nie została zawarta lub nie reguluje kwestii opodatkowania wygranych, podatek należy rozliczyć na zasadach ogólnych. Taka sytuacja ma miejsce przy wygranych z gier organizowanych na przykład przez firmy z Ukrainy. Wygrana w tym kraju podlega opodatkowaniu według miejsca zamieszkania wygrywającego. Zatem polski rezydent musi pamiętać o rozliczeniu podatku w kraju na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej – 18% od dochodów do kwoty 85 528 zł i 32% do nadwyżki. Zrobi to w rozliczeniu rocznym, wykazując uzyskane wygrane razem z innymi dochodami (w zależności od źródła dochodów będzie to albo PIT-37 albo PIT-36).

Niektóre wygrane w innych państwach UE są wolne od PIT

Wygrane uzyskane w krajach Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego są wolne od podatku dochodowego w Polsce. Są to wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych. Jeśli zatem wygramy w jednej z wymienionych gier organizowanej np. w Niemczech, w Polsce podatku nie musimy płacić.

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care