Zmiana w rachunkowości zakładów opieki zdrowotnej zmniejszy wysokość ich straty. Nie oznacza to jednak lepszej kondycji pieniężnej.
Już w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok szpitale wykażą lepszy wynik finansowy. A to za sprawą projektu zmiany w ustawie o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.), nad którym w zeszłym tygodniu pracowała podkomisja sejmowa. Zgodnie z propozycją zmian niezamortyzowana część aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, która do 1 lipca zeszłego roku zwiększała fundusz założycielski samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ma być przeniesiona na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Przeksięgowanie będzie musiało być dokonane do końca tego roku i wykazane w sprawozdaniu za 2012 rok.

Korzyść dla szpitali