Podatnik, który wypożycza sprzęt wędkarski i dowozi wędkarzy do łowiska, musi wystawić im fakturę z 23-proc. VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Skarżący był posiadaczem jachtu motorowego, którym mógł przewozić maksymalnie 21 osób. Wykorzystywał go do prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu rejsów z wędkarzami, rejsów wycieczkowych (imprezy integracyjne) oraz rejsów z nurkami. Podczas rejsów wędkarskich i wycieczkowych trwających przeważnie 10 – 12 lub do 16 godzin oraz rejsów z nurkami trwających od 6 do 8 godzin, jacht wypływał z portu i wracał do niego. Skarżący w czasie rejsów wędkarskich zapewniał uczestnikom poczęstunek: gorący posiłek, kawę i herbatę oraz inne napoje. Nieodpłatnie udostępniał też odpowiedni sprzęt do połowów oraz przechowywał złowione ryby. Jacht skarżącego posiadał również zezwolenia na połowy ryb na wodach polskich, natomiast na wodach duńskich licencja połowowa wystawiana była indywidualnie na każdego wędkarza przez duńskie organy.
Skarżący chciał wiedzieć, czy powinien organizowane rejsy opodatkować 8-proc. stawką podatku od towarów i usług. Podatnik twierdził, że świadczone przez niego usługi należy zaliczyć do usług transportowych – Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu. To uprawniało do zastosowania preferencyjnej 8-proc. stawki VAT. Minister finansów w zaskarżonej interpretacji nie zgodził się jednak z podatnikiem. Stanowisko organu podatkowego podzielił też wojewódzki sąd administracyjny. Orzekł, że rejsy wędkarskie powinny być opodatkowane podstawową 23-proc. stawką podatku od towarów i usług. Sąd nie zgodził się, że skarżący świadczy jedną usługę. W jego ocenie jest to usługa kompleksowa, składająca się z dwóch czynności. Wyjaśnił, że usługa transportowa nie jest jedyną usługą, którą świadczy skarżący. Wypożycza on również sprzęt wędkarski, czyli udostępnia wędki. A zatem nie jest to wyłącznie usługa transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego.
W przypadku rejsów z nurkami sąd orzekł, że skarżący może je opodatkować obniżoną 8-proc. stawką VAT. Jedyną czynnością, którą wykonuje, jest bowiem transport nurków, który może być zaliczony do usług pasażerskiego transportu morskiego i przybrzeżnego.
Wyrok jest nieprawomocny.
8 proc. wynosi stawka VAT na usługi pasażerskiego transportu morskiego i przybrzeżnego
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 17 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 231/12.