Prowadzenie obsługi księgowo-finansowej jednostki publicznej wymaga znajomości przepisów o rachunkowości, finansach publicznych i innych. Jednostki, które mają problem z zatrudnieniem odpowiedniej osoby, mogą jednak zaoferować pracę księgowej zatrudnionej w innej jednostce. Jak się okazuje, nie ma przeszkód, aby jedna osoba zajmowała się księgowością dwóch podmiotów.

Burmistrz jednej z gmin nie wiedziała, czy może powierzyć obowiązki dotyczące obsługi finansowo-księgowej dwóch szkół tej samej głównej księgowej. Zwróciła się więc z takim pytaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Kolegium izby przeanalizowało problem i uznało, że w przypadku gdy główna księgowa jest zatrudniona w jednej szkole, może podjąć również obowiązki w innej jednostce. Zgodnie bowiem z art. 54 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych może być pracownik, któremu kierownik jednostki powierzy obowiązki i odpowiedzialność w określonym zakresie. Kolegium RIO w Szczecinie stwierdziło więc, że zgodnie z tym przepisem prowadzenie prac w zakresie obsługi finansowo-księgowej może prowadzić osoba zatrudniona w szkole, nawet na część etatu. Nie ma zatem znaczenia to, że ta sama osoba jest zatrudniona – również na część etatu – w innej placówce. Decyzję o zatrudnieniu księgowej musi jedynie podjąć kierownik jednostki.