Przemysław Ruchlicki, ekspert prawno-gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej, wyjaśnia, że finanse i rachunkowość to wiedza wykorzystywana w firmach na wielu stanowiskach we wszystkich gałęziach gospodarki. Ponadto część studentów wybiera te studia jako drugi kierunek.

– Zainteresowanie studiami rachunkowymi to efekt obserwowanego od kilku lat trendu outsourcingu usług – twierdzi nasz rozmówca.

Najpopularniejsze jest wyprowadzanie działów finansowych, kadr i płac do firm zewnętrznych. Prowadzi to do zwiększonego zapotrzebowania na pracę osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu księgowania.

Równocześnie coraz więcej stanowisk w firmach wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów. Zwiększone zapotrzebowanie pojawia się w działach sprzedaży i marketingu, przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków współfinansowanych z budżetu UE.

Przemysław Ruchlicki podkreśla również, że tego rodzaju studia to pierwszy etap do zdobycia kwalifikacji doradcy podatkowego, audytora, rewidenta czy księgowego.

Wszystkie te czynniki wpływają na gwałtowny wzrost absolwentów studiów i kursów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości. Obecnie zapotrzebowanie na rynku na tego typu usługi jest bardzo duże. Dlatego przez najbliższe kilka lat rynek będzie w stanie wchłonąć absolwentów tych kierunków.

Zainteresowanie studiami

Liczba kandydatów wybierających kierunek: finanse i rachunkowość na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studiach magisterskich w latach akademickich:

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

19998

19997

15418

17659

10804