Osoba, która kupiła działkę z budynkiem w ogrodzie działkowym, nie będzie musiała płacić podatku od nieruchomości od budynku, pod warunkiem że nie przekracza on 25 lib 35 mkw. powierzchni.
Z początkiem maja rozpoczął się sezon działkowy. W tym czasie dochodzi również do zmian własnościowych. Osoby, które kupiły działkę rekreacyjną, muszą jednak pamiętać o obowiązkach dotyczących podatku od nieruchomości. Wśród nowych właścicieli często pokutuje przekonanie, że od działki rekreacyjnej nie trzeba płacić podatku od nieruchomości. Tymczasem, jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), zwolnione z podatku są budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w prawie budowlanym dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
Oznacza to, że zwolnieniem objęte są jedynie budynki na działkach położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i to też nie wszystkie. Zwolnione z podatku będą jedynie budynki o powierzchni zabudowy do 25 mkw. w miastach oraz do 35 mkw. poza granicami miast. Gdy domek na działce jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, będzie opodatkowany według najwyższych stawek. Zwolnienie przysługuje też Polskiemu Związkowi Działkowców.
Właściciel działki poza rodzinnym ogrodem działkowym będzie musiał zapłacić podatek zarówno od domku (bez względu na jego powierzchnię), jak i od gruntu.