Według Marcina Zawadzkiego, eksperta podatkowego w Ernst & Young, nie ma takiej potrzeby, co potwierdza orzecznictwo sądowe. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 18 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 188/12) wskazał na możliwość zwolnienia z VAT usług monitoringu ryzyka kredytowego realizowanych dla instytucji kredytowej.

– Dotychczasowa praktyka organów skarbowych jest bardzo restrykcyjna, jeśli chodzi o stosowanie art. 43 ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do usług świadczonych na rzecz banków i ubezpieczycieli – zauważa Marcin Zawadzki.

Przepis ten pozwala na zwolnienie z VAT również świadczenia usługi stanowiącej element niektórych usług zwolnionych, który stanowi odrębną całość.

Brak jasnych wskazówek interpretacyjnych dotyczących tego przepisu oraz pewna niejasność dotycząca podstawy wprowadzenia tego przepisu do ustawy o VAT stwarzają znaczne problemy w zdefiniowaniu, jakiego rodzaju świadczenia mogą zostać objęte zwolnieniem.

– Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że jeśli świadczenia realizowane na rzecz instytucji finansowych są przez nie wykorzystywane do samodzielnego realizowania usług zwolnionych z VAT oraz są dla tych usług charakterystyczne (specyficzne, właściwe), to nie powinno być przeszkód, by świadczenia dla tych instytucji nie były obciążone podatkiem – argumentuje ekspert z Ernst & Young.

Takie stanowisko potwierdził także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 30 stycznia 2012 r. (sygn. akt I SA/Łd 1505/11) dotyczącym usług likwidacji szkód, jak również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w cytowanym już orzeczeniu dotyczącym monitoringu ryzyka kredytowego.