Żądanie podania informacji przez ministra finansów, którą podatnik zawarł we wniosku o wydanie interpretacji, nie spowoduje wydłużenia terminu na jej wydanie – orzekł WSA w Warszawie.
Skarżący zwrócił się do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej VAT. We wniosku wyjaśnił, że zawarł z deweloperem umowę zakupu mieszkania, w którym zamierza w części prowadzić działalność gospodarczą, a w części mieszkać z rodziną. Na podstawie umowy będzie wpłacał zaliczki na mieszkanie. Chciał się dowiedzieć, czy będzie mógł odliczyć VAT od tych zaliczek w prowadzonej działalności gospodarczej.
Podatnik twierdził, że w opisanej sytuacji Trybunał Sprawiedliwości UE pozwala stosować państwom dwa rozwiązania. Po pierwsze odliczyć VAT od mieszkania, a w przypadku przekazania go na cele osobiste znów rozliczyć podatek. Po drugie, rozliczenie mieszkania może pozostać poza systemem VAT. Organy podatkowe w interpretacji popełniły jednak błędy proceduralne, m.in. nie odpowiedziały na zadane pytania. Skarżący skierował sprawę do WSA, a ten orzekł, że jeśli dyrektor izby skarbowej ma wątpliwości co do stanu faktycznego, może wezwać podatnika do uzupełnienia braków formalnych.
Sprawa wróciła więc do organu podatkowego. Na pięć dni przed upływem trzymiesięcznego terminu na wydanie interpretacji dyrektor izby wezwał podatnika do podania, czy mieszkanie zamierza wykorzystać w części na działalność gospodarczą, a w części na własne potrzeby mieszkaniowe. Już po upływie terminu organ zapytał o kolejną rzecz, po czym wydał interpretację, z którą podatnik znów się nie zgodził. W skardze do sądu zarzucił m.in. wydanie interpretacji po terminie. Jego zdaniem pierwsze wezwanie do uzupełnienia braków formalnych nie wzywało do ich usunięcia i nie spowodowało wydłużenia trzymiesięcznego terminu na wydanie interpretacji.
WSA orzekł, że podatnik ma rację. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn.zm.) wezwanie do uzupełnienia braków formalnych podatnika wydłuża termin na wydanie interpretacji. Problem w tym, że organ zapytał o informację, która nie była brakiem formalnym. W efekcie czynność ta nie miała skutków prawnych, czyli wezwanie nie wydłużyło terminu. Ponieważ dyrektor izby sporządził interpretację po terminie, doszło do wydania tzw. milczącej interpretacji. Oznacza to, że w razie kontroli stanowisko podatnika będzie wiążące dla organów podatkowych. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 18 maja 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2077/11.