Minister finansów 14 maja podpisał nową międzynarodową konwencję z Kanadą, a 16 maja protokół do umowy z Islandią, w których wystąpią zmiany w sposobie rozliczania dochodów.
Nowa konwencja między Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z protokołem zastąpi umowę z 1987 roku.
Jej przepisy przewidują, że podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie wyłączenie z progresją. W odniesieniu jednak do dochodów kapitałowych, tj. z dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz zasadniczo zysków z przeniesienia własności majątku, będzie stosowana metoda odliczenia proporcjonalnego. Stawki podatku od dochodów kapitałowych zostały w nowej konwencji określone w wysokości: 5 proc. i 15 proc. (dywidendy), 10 proc. (odsetki), 10 proc. (należności licencyjne).
– Nowa konwencja zawiera pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych – potwierdza w rozmowie z nami Wiesława Dróżdż z resortu finansów.
Jeśli chodzi o regulacje z Islandią w Reykjaviku został podpisany protokół między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Islandii o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.
Protokół przewiduje zmianę ogólnej metody unikania podwójnego opodatkowania z metody odliczenia proporcjonalnego na metodę wyłączenia z progresją. W odniesieniu do dochodów kapitałowych (z odsetek, dywidend, należności licencyjnych i zysków ze sprzedaży majątku) utrzymana została metoda odliczenia.
Również ten protokół przewiduje pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych.
Teksty obu aktów można znaleźć na stronie www.mf.gov.pl w wykazie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, w zakładce: System podatkowy/Podatki/Umowy międzynarodowe.