Właściciele gruntów, budynków i budowli mają dziś ostatni dzień na zapłatę raty podatku od nieruchomości. Dziś mija też termin zapłaty raty podatku rolnego i leśnego.
Obowiązek zapłaty drugiej raty podatku dotyczy osób fizycznych. Chodzi zarówno o właścicieli gruntów budowlanych, od których należy uiścić podatek od nieruchomości, jak i właścicieli gruntów rolnych i leśnych, którzy mają obowiązek odprowadzić ratę podatku rolnego lub leśnego.
Firmy będące właścicielami gruntów i innych nieruchomości również muszą zapłacić do 15 maja ratę podatku, ale w ich przypadku będzie to już piąta rata w tym roku. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) firmy muszą wpłacać raty podatku od nieruchomości do 15. dnia każdego miesiąca.
O obowiązku zapłaty drugiej raty podatku od nieruchomości za ten rok muszą również pamiętać właściciele domów i mieszkań. Wysokość podatku (dotyczy to również gruntów) wynika z decyzji ustalającej tę należność za 2012 r., którą wydał wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Należy więc wpłacić na konto gminy, na terenie której położona jest nieruchomość, ratę ustaloną w decyzji organu podatkowego.
Osoby, które dotychczas nie otrzymały takich decyzji, nie mają podstaw do zapłaty podatku. Podatek (ratę) można zapłacić dopiero po otrzymaniu decyzji od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Organ podatkowy na jej wydanie ma 5 lat.