Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w przypadku choroby często nie są pewni, czy mają w okresie trwania zwolnienia prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych.
Krzysztof Budasz, doradca podatkowy w KDA Grupa Sarnowski & Wiśniewski, przypomina, że amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane.
– Zatem jeśli podatnik zawiesza działalność lub zaprzestaje działalności, nie powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych. W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim nie dochodzi do zawieszenia firmy na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – wyjaśnia Krzysztof Budasz.
Czy dochodzi wtedy do zaprzestania działalności? Krzysztof Budasz zwraca uwagę, że stanowiska organów podatkowych nie są w tym zakresie jednolite. Przykładowo w części interpretacji (np. nr PD/423-23/GC/2006) urzędnicy twierdzą, że każdy przypadek zaprzestania prowadzenia działalności (nawet okresowo) pozbawia podatnika prawa do amortyzowania środków trwałych. Nieco inaczej wskazano w piśmie nr BI/415- 0530/05, w którym położony jest nacisk na zamiar dalszego prowadzenia działalności – jeśli podatnik na skutek choroby jedynie czasowo nie wykonuje działalności, to nie mamy do czynienia z zaprzestaniem jej prowadzenia.
– Należy przychylić się do drugiego z poglądów. Nie można mówić, że przedsiębiorca zaprzestaje działalności, gdy jest chory – ocenia Krzysztof Budasz.
To, że przez kilka tygodni faktycznie jej nie wykonuje, nie z własnej winy, należy traktować jedynie jako czasową przerwę, po której w dalszym ciągu będzie korzystał z amortyzowanych środków trwałych.
Jeżeli zatem intencją przedsiębiorcy nie jest zaprzestanie działalności, a przerwa w działaniu firmy wynika ze zdarzenia niezależnego od jego woli, nie powinno się stosować regulacji zawartej w art. 22c ust. 5 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361) i odmawiać prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w czasie choroby.