Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w przypadku choroby często nie są pewni, czy mają w okresie trwania zwolnienia prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych.
Krzysztof Budasz, doradca podatkowy w KDA Grupa Sarnowski & Wiśniewski, przypomina, że amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane.
– Zatem jeśli podatnik zawiesza działalność lub zaprzestaje działalności, nie powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych. W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim nie dochodzi do zawieszenia firmy na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – wyjaśnia Krzysztof Budasz.