Spółka prowadzi autoryzowany salon i serwis samochodów. Pracownicy korzystają podczas pracy z kawy dostępnej w ekspresach, herbaty, cukru do słodzenia oraz mleka i wody pitnej.
Faktury za te zakupy są księgowane w koszty pozostałych świadczeń pracowniczych. Często także artykuły te oraz inne drobne artykuły spożywcze (ciastka, cukierki) dostępne są dla pracowników w czasie spotkań służbowych, na których omawiane są kwestie dotyczące prowadzonej działalności. Przedsiębiorca nie wie, jak prawidłowo rozliczać te zakupy.
Z pomocą przyszedł dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Przypomniał, że do przychodów ze stosunku pracy (stosunku służbowego) zalicza się każde świadczenie, które pracownik otrzymał w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z pracodawcą. Do tych przychodów zalicza się zarówno otrzymane pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.