Według obecnie obowiązujących przepisów NFI są zwolnione z CIT z tytułu m.in. dochodów pochodzących z dywidend osób prawnych mających siedzibę w Polsce, jak również ze sprzedaży udziałów lub akcji polskich spółek.

Ustawodawca zdecydował się uchylić ustawę z 2003 roku, która powołała NFI w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, ponieważ program ten zakończył się 30 czerwca 2006 r. Według rządu, który wniósł projekt ustawy do Sejmu, struktura kapitałowa Narodowych Funduszy Inwestycyjnych radykalnie się zmieniła – tworzą ją prywatni udziałowcy, jak również udziałowcy zagraniczni. Co więcej, słowo „narodowe” w nazwie tych funduszy może wprowadzać w błąd co do składu akcjonariatu.

Ponadto dalsze funkcjonowanie ulg podatkowych powoduje, że niektóre podmioty znajdują się w niczym nieuzasadnionej uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do innych podmiotów, co jest niezgodne z zasadą równego traktowania przedsiębiorców.

Z treści ustawy wynika jednak, że wprowadzony zostanie roczny okres przejściowy zabezpieczający prawa nabyte podatników, tj. osób, które nabyły akcje NFI, jak i samych funduszy. Ulgi obowiązywać będą więc do końca 2013 r. Ustawa ma przynieść rocznie ok. 4 mln zł wpływów do budżetu.

Etap legislacyjny Ustawa uchylająca przepisy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji po Senacie wraca do Sejmu