Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z organami podatkowymi, że nieprzeznaczenie wszystkich środków pieniężnych ze sprzedaży lokalu w ciągu dwóch lat na własne cele mieszkaniowe automatycznie pozbawia ulgi mieszkaniowej.
Sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala podkreśliła, że prawa do ulgi podatkowej nie można interpretować w ten sposób, że jej warunkiem koniecznym jest wydanie tych konkretnych pieniędzy pochodzących ze sprzedaży mieszkania.
Nie ma bowiem żadnych podstaw do kwestionowania prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) ustawy o PIT, gdy w terminie ustawowym osoba wydatkowała środki pieniężne inne niż uzyskane ze sprzedaży nieruchomości.