Tradycją stało się już, że nowy rok przynosi nowe przepisy podatkowe. Korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania wprowadzone zostały w podatkach dochodowych. Inaczej jest w podatkach pośrednich, czyli akcyzie i VAT, w którym wzrosną niektóre stawki.

Podwyżka podatku

Od dziś akcyza od wyrobów węglowych, czyli m.in. węgla i koksu, będzie pobierana na ostatnim etapie obrotu. Do końca 2011 r. podatek od tych wyrobów nie był w Polsce w ogóle płacony. Obowiązywało nas bowiem zwolnienie wynegocjowane przy wejściu do Unii Europejskiej.

Stawka podatku to 1,28 zł na 1 gigadżul. Oznacza to, że np. akcyza należna od tony węgla (objętego pozycją CN 2701) wyniesie 30,46 zł. Zdaniem resortu finansów obowiązkiem rozliczania akcyzy od węgla zostanie objęta niewielka grupa podmiotów. Wynika to z tego, że ustawodawca zdecydował się w ustawie akcyzowej wprowadzić szeroki katalog zwolnień. Podatnicy, którzy, będą chcieli skorzystać ze zwolnień będą musieli dopełnić pewnych obowiązków. W zależności od zwolnienia będą to np. zawiadomienie naczelnika urzędu celnego czy prowadzenie odpowiedniej ewidencji.

Przy sprzedaży ubranek dla niemowląt i obuwia dla dzieci nie można już stosować obniżonej 8-proc. stawki VAT. Podatek na te towary wzrósł do 23 proc., co wiąże się z wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który zakazał Polsce stosowania preferencyjnej stawki VAT na te towary.

Straciło też ważność przejściowe zwolnienie z VAT na usługi konserwatorskie i restauratorskie, które objęte są obecnie 23-proc. VAT. Należy się zatem spodziewać, że koszty przeprowadzenia takich prac wzrosną. Jednak drobni przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej (a nie wlicza się do niej usług zwolnionych) nie przekroczyła w 2011 r. 150 tys. zł, mogą w 2012 r. korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

Brak podwójnej zaliczki

W życie weszła odkładana w czasie i bardzo oczekiwana przez firmy zmiana polegająca na likwidacji obowiązku zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za ostatni w roku okres rozliczeniowy. Podatnik będzie wpłacał zaliczkę za ostatni miesiąc lub kwartał do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Zaliczki w ogóle nie wpłaci, jeśli przed upływem tego terminu złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Rozwiązanie to zastąpiło uciążliwy dla przedsiębiorców przepis nakazujący im wpłacać zaliczkę za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego w terminie do 20 grudnia, w wysokości podwójnej zaliczki odpowiednio za listopad lub III kwartał.