W tym przypadku – jak podkreśla Marcin Zawadzki, ekspert w Ernst & Young – nie jest istotny brak bezpośredniej relacji kontraktowej między tymi podmiotami w zakresie obrotu towarowego, lecz obiektywny fakt otrzymania niższego wynagrodzenia za towar.

Producent, który chce zintensyfikować sprzedaż swoich towarów, może stosować odpowiednią politykę rabatową nie tylko w stosunku do bezpośrednich nabywców jego towarów, ale również do podmiotów, którym ten nabywca odsprzedaje towary producenta.

– Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 21 października 2011 r. (nr ILPP1/443-1016/11-4/BD), takie rabaty również wpływają na możliwość obniżenia obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT po stronie producenta – cytuje Marcin Zawadzki.

Stanowisko wyrażone w tej interpretacji – według naszego rozmówcy – podąża zarówno za przepisami dyrektywy VAT, jak i za orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE wyrażonym m.in. w wyroku w sprawie Elida Gibbs (C-317/94). Gdyby bowiem tego typu rabaty nie skutkowały możliwością obniżenia VAT przez sprzedawcę – producenta, to zasada neutralności VAT zostałaby zachwiana w odniesieniu do tego podmiotu.