Spółka ma dwa samochody, które od 2003 r. wykorzystuje do działalności gospodarczej. Do końca 2010 r. odliczała VAT od paliwa do tych aut. Od 1 stycznia 2011 r. ustawa nowelizująca ustawę o VAT wprowadziła czasowe ograniczenia w prawie do odliczenia podatku od paliwa. Spółka wskazała, że do tej pory nie wystąpiła do okręgowej stacji kontroli pojazdów o wydanie zaświadczeń, które potwierdzałyby, że samochody spełniają wymagania art. 3 ust. 3 ustawy zmieniającej ustawę o VAT (Dz.U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem ograniczenia w odliczaniu VAT nie mają zastosowania do niektórych pojazdów, ale pod warunkiem że właściciel ma zaświadczenie.

Sąd wskazał, że ustawa zmieniająca ustawę o VAT, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2011 r., zablokowała możliwość odliczania VAT od paliwa. Przepisy nie przewidują szczególnych rozwiązań dotyczących pojazdów nabytych i użytkowanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Przewidują jednak wyjątek dla pojazdów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy zmieniającej, a więc np. pojazdów typu van. Warunkiem skorzystania z tego wyjątku jest jednak posiadanie zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów. Ponieważ spółka go nie miała, nie odliczy VAT od paliwa. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Białymstoku z 7 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 2/2011.