Pracujemy nad ratyfikacją podpisanego w czwartek protokołu zmieniającego umowę podatkową między Polską a Cyprem. Zmieni się też umowa z Luksemburgiem - mówi Cezary Krysiak, dyrektor departamentu polityki podatkowej w Ministerstwie Finansów.
Czy to prawda, że resort finansów negocjuje z Luksemburgiem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania?
To prawda. W grudniu zakończyliśmy negocjacje protokołu zmieniającego umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską i Luksemburgiem. Protokół został parafowany i obecnie trwają przygotowania do jego podpisania.
Czy zmiany mają zlikwidować klauzulę tax sparing?
Ministerstwo Finansów wielokrotnie informowało, że zmierza do wyeliminowania klauzuli tax sparing z polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowa z Luksemburgiem nie zawiera takiego przepisu. Jej atrakcyjność dla agresywnego planowania podatkowego polega głównie na zastosowaniu tzw. metody wyłączenia w odniesieniu do dywidend.
Co to oznacza?
Zwolnienie w Polsce dochodów naszych rezydentów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych w Luksemburgu niezależnie od tego, czy zostały tam opodatkowane, czy nie. Taki zapis jest ewenementem nie tylko w polskiej bazie traktatowej, ale też w odniesieniu do umów większości krajów świata.
Kiedy nowelizacja umowy ma szansę wejść w życie?
Rada Ministrów wyraziła już zgodę na podpisanie protokołu. Obecnie oczekujemy na zakończenie procedur przez partnerów z Luksemburga i wyznaczenie daty jego podpisania. Jeżeli ceremonia podpisania odbędzie się w niedługim terminie, istnieją duże szanse, że protokół wejdzie w życie jeszcze w tym roku.
Zakończył się proces zmian w umowie z Cyprem. Kiedy wejdą w życie?
Protokół zmieniający polsko-cypryjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania został podpisany 22 marca w Nikozji. Jego treść została opublikowana na stronie internetowej MF. Główną zmianą jest usunięcie tzw. klauzuli tax sparing (zaliczenia podatków fikcyjnych). Protokół wprowadza zmiany w sposobie opodatkowania dochodów członków zarządu (po wejściu w życie jego postanowień dochody członków zarządu opodatkowane będą wyłącznie w państwie rezydencji członka zarządu). Umowę rozszerzono także o pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych, która umożliwia uzyskanie informacji o dochodach polskich rezydentów w relacjach z Cyprem, w tym również o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych. Protokół obniża stawkę podatku u źródła określoną w umowie w odniesieniu do dywidend (z 10 proc. do 0 proc. lub 5 proc.) i odsetek (z 10 proc. do 5 proc.). Obecnie rozpoczynane są prace przygotowujące protokół do ratyfikacji. Wejdzie on w życie po jego ratyfikacji przez oba umawiające się państwa, czyli Polskę i Cypr.