Ranking DGP jest szczególny z prostego powodu. Prezentujemy firmy nie tylko pokazując liczby, ale również osiągnięcia firm i doradców podatkowych. Każde zestawienie jest pewnym uproszczeniem, a dane liczbowe nie są w stanie w pełni odzwierciedlić wartości firmy oraz działań i wysiłku jej doradców podatkowych.

W części najlepszych firm znaczenie ma przede wszystkim skala prowadzonej działalności doradczej, co znajduje odzwierciedlenie w danych liczbowych. W części najskuteczniejszych firm dane te mają znaczenie drugorzędne. Do nich dodajemy punkty za osiągnięcia w 2011 r., które przyznała kapituła redakcyjna. Takie zestawienie pozwala wskazać nie tylko największe firmy na rynku doradztwa podatkowego, ale również ich wartość. Kapituła zwraca uwagę m.in. na skuteczność w doradzaniu klientom, pomysłowość w rozwiązaniach podatkowych, kreatywność i interpretacje, które potwierdzi fiskus lub sąd.

W rankingu wzięło udział 67 najlepszych i najprężniej działających firm doradczych na rynku. Nawet jeśli firma zajęła ostatnie miejsce, to jest to firma świadcząca usługi doradcze na najwyższym poziomie, dbająca o klienta, szukająca dla niego najlepszych rozwiązań podatkowych.

Analizując wyniki rankingu, należy mieć świadomość kilku zmiennych. Na pozycję w rankingu ma wpływ wiele czynników. Przykładowo, jeśli firma nie poda informacji o przychodach, nie otrzymuje w tej kategorii punktów. W niektórych firmach jest to celowa strategia, która ma jednak przełożenie na pozycję w naszym zestawieniu.

Ranking należy więc odczytywać jako zestawienie najlepszych firm. Zwycięzcy w poszczególnych grupach to firmy najlepsze z najlepszych.

Podział rankingu

Ranking składa się z trzech części: zestawienia najlepszych i najskuteczniejszych firm doradztwa podatkowego oraz najlepszych doradców podatkowych w 2011 r.

Porównywanie Dawida z Goliatem nie ma sensu. Dlatego DGP od sześciu lat trzyma się strategii polegającej na podziale na 4 grupy firm:

● wielką czwórkę,

● firmy zatrudniające 10 i więcej doradców podatkowych,

● firmy zatrudniające od 3 do 9 doradców,

● firmy zatrudniające dwóch i mniej doradców.

Punkty w poszczególnych częściach i kategoriach zostały przyznane na podstawie danych przekazanych przez firmy doradztwa podatkowego w ankietach.

Doradcy podatkowi

W VI rankingu DGP wyłonił najlepszych doradców podatkowych w siedmiu kategoriach w zakresie:

● podatku od towarów i usług,

podatków dochodowych,

● fuzji i przejęć,

● międzynarodowego prawa podatkowego,

● optymalizacji podatkowych,

● postępowań przed sądami,

● podatków i opłat lokalnych.

Kryteria, jakimi kapituła się kierowała, to: złożoność spraw, którymi zajmował się doradca, doniosłość spraw, reakcja rynku, znaczenie dla podatników (osób fizycznych i firm), systemu podatkowego w Polsce i Unii Europejskiej, gospodarki, jakość doradztwa, innowacyjność rozwiązań.

Poprosiliśmy firmy doradztwa podatkowego, aby w ankietach wskazały swoich najlepszych doradców w 2011 r. oraz ich osiągnięcia. Następnie kapituła, biorąc pod uwagę te wskazania oraz wiedzę na temat działań doradców, przyznała punkty. Ich suma pozwoliła wyłonić najlepszych w powyższych siedmiu kategoriach. Taki sposób wyboru pozwolił na ocenę dokonań doradców podatkowych w 2011 r.