W rankingu na najskuteczniejsze firmy do punktów za dane liczbowe (przychód, liczbę doradców i innych osób z uprawnieniami, liczbę klientów, liczbę wygranych spraw sądowych) zostały dodane punkty przyznane firmom przez kapitułę redakcyjną. W jej skład wchodzą:

● Marek Kutarba, zastępca redaktora naczelnego DGP,

● Bogdan Świąder, kierownik działu podatkowego,

● Ewa Matyszewska, zastępca kierownika,

● Ewa Ciechanowska, redaktor prowadzący stały tygodnik „Księgowość i Podatki”,

● Magdalena Majkowska, redaktor działu podatkowego.

Punkty przyznaliśmy za osiągnięcia firm w 4 grupach.

Wielka czwórka

Najskuteczniejszą firmą doradczą w tej grupie jest Ernst & Young. Kapituła redakcyjna doceniła udział spółki w 2011 r., jako kluczowego doradcy podatkowego w największej transakcji na rynku europejskim i polskim. W doradztwo dla tego klienta, którego dane chroni tajemnica zawodowa doradców podatkowych, zaangażowany był zespół pod kierunkiem Radosława Szczęcha i Jarosława Kozińskiego, a zakres prac obejmował podatkową strukturyzację i konsolidację.

Firmy duże

Wśród firm zatrudniających 10 i więcej doradców największy sukces odniosła Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Kapituła doceniła wygraną przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10 w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług od wielokrotnej sprzedaży działek przez podmioty niebędące podatnikami VAT dla innych celów. Problem ten przez długi czas dotyczył rzeszy podatników.

Trybunał orzekł zgodnie z wykładnią przedstawioną przez kancelarię w postępowaniu i zgodził się z jej argumentacją. Wyrok ten rozstrzyga wiele wątpliwości prawnych w sposób znacznie ograniczający zakres opodatkowania. Wbrew polskiej definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ani liczba, ani częstotliwość przeprowadzanych transakcji nie mają znaczenia dla opodatkowania. Ponadto bycie rolnikiem ryczałtowym czy też wręcz prowadzenie działalności gospodarczej w innym zakresie nie mogą przesądzać o opodatkowaniu, które przy zwykłym wykonywaniu prawa własności nie wystąpi. W opinii trybunału wystąpienie okoliczności zarządu majątkiem prywatnym jest istotniejsze niż przekwalifikowanie gruntu na budowlany w przypadku rolnika, który dany grunt zakupił w warunkach zwolnienia z podatku. Chyba że mamy do czynienia ze zorganizowaną sprzedażą nieruchomości, co wyraża się np. w uzbrojeniu terenu lub działaniach marketingowych. Wówczas zdaniem trybunału będzie to działalnością gospodarczą powodującą opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej. Ponadto sama treść definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawie o VAT nie przesądza o skorzystaniu przez Polskę z możliwości przewidzianej w art. 12 dyrektywy 112 – jak wywodziło przed trybunałem MF. Brak opodatkowania, przy spełnieniu przesłanek określonych przez trybunał, jest możliwy w ramach dwóch reżimów prawnych: takiego, w którym NSA przyjmie, że Polska skorzystała z uprawnienia przewidzianego w art. 12 dyrektywy 112, i takiego, w którym to nie ma znaczenia. Kancelaria, po wyroku trybunału, uzyskała również pozytywne rozstrzygnięcie NSA (wyrok z 15 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 2134/08).

Firmy średniej wielkości

Wśród firm zatrudniających od 3 do 9 doradców podatkowych za najskuteczniejszą uznaliśmy Grant Thornton. Dane dotyczące sukcesów spółki nie mogą jednak zostać ujawnione. Możemy jedynie wskazać na bardzo wysoki poziom zadowolenia klientów z usług świadczonych przez spółkę.

Firmy małe

Najskuteczniejszą firmą wśród zatrudniających dwóch i mniej doradców uznaliśmy Doradztwo Podatkowe Graczyk Ewa i Dariusz Graczyk. Doceniliśmy wiele działań wskazanych przez spółkę, m.in. dotyczących skutecznej obsługi postępowań przed organami podatkowymi, sądami oraz w zakresie optymalizacji podatkowej.

67 firm najlepszych i najskuteczniejszych na rynku wzięło udział w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego

Najskuteczniejsze firmy w 2011 r.

Wielka czwórka

1.

Ernst & Young

2.

KPMG

3.

PwC

4.

Deloitte

Firmy zatrudniające 10 i więcej doradców

1.

Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

2.

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

3.

Ożóg i Wspólnicy

4.

Accreo Taxand

5.

Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Doradcy Podatkowi

Firmy zatrudniające od 3 do 9 doradców

1.

Grant Thornton

2.

BDO

3.

Parulski i Wspólnicy

4.

Gide Loyrette Nouel – Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN

5.

Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Firmy zatrudniające 2 i mniej doradców

1.

Doradztwo Podatkowe Graczyk Ewa i Dariusz Graczyk

2.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wojciech Serafiński

3.

Dźwigała, Ratajczak & Wspólnicy Kancelaria Prawna i Podatkowa

4.

Śląskie Centrum Podatków

5.

Piotr Maciejewski Kancelaria Doradcy Podatkowego Super Nowa