Maksymalna kwota odliczenia odsetek od kredytu mieszkaniowego, z której można skorzystać na zasadzie praw nabytych, nie ulega zmniejszeniu w kolejnych latach.
Ulga odsetkowa pozwala na pomniejszenie dochodu o wydatki na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego lub pożyczki zaciągniętej na cele mieszkaniowe w latach 2002 – 2006. Ulga ta funkcjonuje dziś na zasadach praw nabytych. Odliczenie jest limitowane i obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekraczała kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. Za 2011 r. kwota odliczenia wynosi 325 990 zł. Limit ten stosują w PIT za ubiegły rok podatnicy, którzy do końca 2006 r. zaciągnęli kredyt i w 2011 r. zakończyli inwestycję mieszkaniową.

42 dni zostały na złożenie PIT za rok 2011