Czy wydatki związane z udostępnieniem wykonawcom określonych narzędzi lub zapewnieniem im noclegu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów osoby zlecającej pracę?
Jednym z odwiecznych tematów dywagacji podatkowych jest możliwość potraktowania jako koszty uzyskania przychodu świadczeń dokonywanych na rzecz kontrahentów. I nie chodzi tutaj o samo wynagrodzenie, lecz o inne świadczenia, które służą kontrahentowi do wykonania jego pracy, np. udostępnienie wykonawcom narzędzi pracy lub zapewnienie im noclegu, jeżeli wykonują pracę poza miejscem ich zamieszkania.
Świadczenia takie nie są formą gratyfikacji, gdyż nie zwiększają one stanu posiadania kontrahenta, a jedynie umożliwiają mu wykonanie zlecenia. Zleceniodawca również dokonuje tych świadczeń w tym samym celu: chce, aby jego zlecenie zostało wykonane. Nie jest jego zamiarem obdarowywanie kogokolwiek – wydatki poniesione w związku z tym są ściśle związane z jego działalnością, a co za tym idzie z jego przychodem.