Resort poinformował o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 1959/12). Chodzi o wątpliwości w zakresie zasadności stosowania przez Pocztę Polską zwolnienia z VAT nie tylko do usług pocztowych o charakterze powszechnym, lecz także indywidualnie negocjowanych. Informowaliśmy o tym w wydaniu DGP z 30 stycznia. Po naszej publikacji sprawą zainteresowali się posłowie. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację wskazało, że prowadzi analizę pod kątem ewentualnej zmiany przepisów, w szczególności w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-357/07 TNT Post UK. W wyroku tym trybunał stwierdził m.in., że zwolnienie z VAT ma zastosowanie do świadczeń, które publiczne służby pocztowe wykonują jako takie, a więc właśnie w charakterze publicznych służb pocztowych. Zwolnienie zatem nie powinno mieć zastosowania do świadczenia usług ani dostaw towarów z nimi związanych, których warunki zostały wynegocjowane indywidualnie.

Poczta Polska SA jest jedynym operatorem publicznym zobligowanym ustawowo do świadczenia powszechnych usług pocztowych

Resort wskazał, że zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT (Dz.U. nr 177, poz. 1054) zwolnieniem z VAT objęte są usługi pocztowe oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana, realizowana przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, dotyczy bowiem usług pocztowych oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanej, świadczonych w określonym reżimie przez wyznaczonego operatora publicznego obowiązanego do świadczenia usług pocztowych.

Na odpowiedź MF czeka jeszcze jedna poselska interpelacja, w której poddano w wątpliwość korzystną dla Poczty Polskiej interpretację podatkową dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2011 r. (nr IPPP1-443-237/11-2/PR), która przyznaje publicznemu operatorowi pocztowemu prawo do zwolnienia z VAT usługi Przesyłka Aglomeracja.