Usługi pocztowe negocjowane indywidualnie przez Pocztę Polską nie mogą być zwolnione z opodatkowania.

Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o VAT zawiera zapowiadaną modyfikację zwolnienia dla usług pocztowych. Nowe brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) ma przesądzać, że korzystają z niego tylko powszechne usługi pocztowe operatora publicznego. Do usług negocjowanych indywidualnie z klientami trzeba stosować 23-proc. VAT.

– Ministerstwo Finansów najprawdopodobniej uznało, że obecna praktyka stosowania preferencji przez Pocztę Polską potwierdzona interpretacją izby skarbowej jest sprzeczna z celem zwolnienia – komentuje Michał Galejczuk, doradca podatkowy, partner w Polish Advisory Group.

Cel ten został jasno wskazany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE (sprawa C-357/07).

Nowa regulacja ma rozwiać wątpliwości interpretacyjne, wyraźnie oddzielając usługi Poczty Polskiej o charakterze powszechnym (oferowane po zmniejszonych cenach, ale zaspakajające podstawowe potrzeby społeczeństwa) od tych negocjowanych indywidualnie i świadczonych na podstawie umów na rzecz wybranej grupy odbiorców.

– Ta druga kategoria usług nie powinna korzystać ze zwolnienia z VAT – podkreśla Michał Galejczuk.

Zdaniem eksperta bezpośrednią przyczyną zmian w VAT nie jest natomiast pełne otwarcie od przyszłego roku rynku usług pocztowych dla operatorów prywatnych. Polski rynek zostanie zliberalizowany jako jeden z ostatnich w UE.

– Jeśli planowane zmiany w VAT wejdą w życie od 2013 r., sytuacja operatorów prywatnych nie powinna ulec zmianie – mówi Michał Galejczuk.

Ich usługi, choćby były tożsame z powszechnymi usługami pocztowymi Poczty Polskiej, nie będą więc zwolnione z VAT, co wynika z celu zwolnienia i jego podmiotowo-przedmiotowego charakteru.

– Tylko Poczta Polska jako operator publiczny zobowiązany ustawowo do ciągłego świadczenia powszechnych usług pocztowych może być zwolniona z VAT – przypomina ekspert Polish Advisory Group.

Zdaniem naszego rozmówcy jest mało prawdopodobne, aby planowana na 2013 r. nowelizacja prawa pocztowego wprowadziła zmiany w zakresie powierzenia funkcji operatora publicznego.

Etap legislacyjny Projekt ustawy o VAT w Ministerstwie Finansów