– Świadczenie usług przez notariuszy jest opodatkowane VAT. Zasadniczo w zakresie VAT miejscem opodatkowania usługi jest miejsce jej świadczenia – wyjaśnia Andrzej Pośniak, ekspert podatkowy w CMS Cameron McKenna.

Ekspert dodaje, że miejsce świadczenia usług notarialnych jest uzależnione od tego, czy są one świadczone na rzecz podatników VAT czy na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT. Przy usługach na rzecz podatników miejscem świadczenia usług jest, co do zasady, kraj siedziby tych podatników.

– Natomiast przy świadczeniu usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami miejscem świadczenia jest miejsce, w którym notariusz ma swoją siedzibę – podkreśla Andrzej Pośniak.

Znaczna część usług notariuszy jest związana z obrotem nieruchomościami. W przypadku świadczenia przez notariuszy usług związanych z nieruchomościami np. mających za przedmiot sprzedaż nieruchomości, miejscem ich świadczenia jest kraj położenia nieruchomości.

– Szczególne przepisy mają zastosowanie do świadczenia usług notarialnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT, posiadających siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu poza obszarem UE – zastrzega nasz rozmówca.

W takiej sytuacji miejscem świadczenia usług notarialnych jest miejsce, gdzie podmiot będący usługobiorcą posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.