W Sejmie są dwa projekty ustaw, w tym obywatelski, które mają zmienić konstrukcję janosikowego. Projekt obywatelski zakłada system przyznawania środków z janosikowego w drodze konkursów. Przeciw tym zmianom opowiada się coraz większa grupa samorządów.
Zmian w janosikowym domagają się najbogatsze samorządy, takie jak Mazowsze, Warszawa i część innych dużych miast.
Ostatnio zmianom zaproponowanym w obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego sprzeciwił się Związek Miast Polskich (ZMP), który skupia 294 miasta.