Protokół został podpisany 6 kwietnia 2011 r., a jego postanowienia mają zastosowanie do dochodu lub podatków należnych od 1 stycznia 2012 r. Malta jest – po Cyprze, Luksemburgu i Holandii – jedną z jurysdykcji wykorzystywanych w międzynarodowym planowaniu podatkowym dla polskich podmiotów lub podmiotów zagranicznych inwestujących w Polsce.

Protokół obejmuje m.in. zmiany: (a) przedłużenie z 6 do 12 miesięcy okresu, po przekroczeniu którego plac budowy, prace montażowe, konstrukcyjne lub instalacyjne uznawane są za zakład przedsiębiorstwa; (b) doprecyzowanie pojęcia dochodu z eksploatacji w komunikacji międzynarodowej statków morskich lub powietrznych przez wyłączenie z zakresu tego pojęcia zysków z okazjonalnej dzierżawy takich statków bez załogi; (c) wykreślenie możliwości szacunkowego lub dyskrecjonalnego doszacowania dochodu w podmiotach powiązanych; (d) modyfikację przepisów dotyczących opodatkowania dywidend wypłacanych przez polską spółkę podmiotowi maltańskiemu, m.in. poprzez zwolnienie dla dywidend wypłacanych spółce posiadającej pakiet co najmniej 10 proc. kapitału spółki przez 2 lata oraz ustalenie maksymalnej stawki podatku pobieranego „u źródła” w innych przypadkach na poziomie 10 proc.; (e) obniżenie maksymalnej stawki podatku pobieranego „u źródła” od odsetek i należności licencyjnych na poziomie 10 proc.; (f) doprecyzowanie tzw. klauzuli nieruchomościowej w przepisach dotyczących opodatkowania zysków kapitałowych; (g) wykreślenie przepisów o opodatkowaniu wolnych zawodów – zgodnie z Modelową Konwencją OECD podlegają one opodatkowaniu tak jak działalność przedsiębiorstw; (h) modyfikacja postanowień o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz (i) znaczące przedmiotowe rozszerzenie przepisów o wzajemnej wymianie informacji poprzez wprowadzenie tzw. szerokiej klauzuli informacyjnej.