Senat nie zgłosił w piątek poprawek do ustawy o ratyfikacji zmian w polsko-maltańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania i uchylaniu się od podatku. Z umowy ma być m.in. usunięta niekorzystna dla Polski klauzula, tzw. tax sparing.

Chodzi o ustawę o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania. Umowa dotyczy podatków dochodowych.

Rząd napisał w uzasadnieniu do proponowanej zmiany, że dotychczas obowiązująca umowa, zawarta z rządem Malty w 1994 r., nie odpowiada standardom wynikającym z Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.

Rząd tłumaczy, że obecna umowa zawiera przepisy określane jako tzw. tax sparing. Jest to klauzula umożliwiająca uzyskanie przez inwestora preferencji podatkowej, związanej z podatkiem, który faktycznie nie został zapłacony w państwie źródła dochodu, z uwagi na stosowane w takim kraju zachęty podatkowe dla inwestorów.

Reklama

Według rządu klauzula ta jest niekorzystna dla Polski. Protokół ma na celu usunięcie jej z umowy.

Ponadto protokół obniża z 10 proc. do 5 proc. stawkę opodatkowania odsetek pobieranych u źródła. Podobna zmiana dotyczy stawki opodatkowania należności licencyjnych.