Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ucieszy osób, które mają wyodrębnione miejsca postojowe w garażu i liczyły na obniżkę podatku od nieruchomości. Niestety, tak jak dotychczas, będą płaciły więcej za garaż niż za mieszkanie.

Adam Hellwig, doradca podatkowy z PwC, przyznaje, że uchwała NSA usankcjonowała opodatkowanie garaży, które są odrębnym przedmiotem własności, dziesięciokrotnie wyższą stawką niż ta właściwa dla lokalu mieszkalnego.

– Gdy garaż jest wyodrębniony, nie dzieli losu budynku. Jest więc opodatkowany stawką wyższą, czyli właściwą dla budynków lub ich części pozostałych – uzasadniał uchwałę sędzia Marek Zirk-Sadowski, prezes Izby Finansowej NSA.

Sąd powołał się m.in. na ustawę o własności lokali, która określa, kiedy lokal jest odrębną własnością, a kiedy przynależy do budynku. NSA uznał, że tylko w przypadku gdy miejsce postojowe w garażu przynależy do mieszkania, a więc właściciel ma księgę wieczystą na mieszkanie, należy za niego zapłacić podatek jak za mieszkanie.

Zdaniem dr. Mariusza Popławskiego z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku sąd ma rację.

– Gdy hala garażowa ma księgę wieczystą, to jest odrębnym lokalem, który ma charakter inny niż mieszkalny – tłumaczy nasz rozmówca.

Nadzieję na korzystne rozstrzygnięcie dawał podatnikom wyrok NSA z 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 733/10). Sąd przedstawił w nim koncepcję, zgodnie z którą nie ma znaczenia, czy garaż jest lokalem wyodrębnionym, czy nie. Jeśli jest w budynku mieszkalnym, to trzeba za niego zapłacić jak za mieszkanie.

– Niestety tym razem sąd w uchwale nie podzielił zdania wyrażonego w powyższym wyroku – stwierdza Adam Hellwig.

Sędzia Marek Zirk-Sadowski zwrócił uwagę, że podobne rozróżnienie – na lokale wyodrębnione i przynależne do budynku – zastosował sąd w uchwale dotyczącej garaży w podatku od towarów i usług. Uznał wtedy, że jeśli deweloper sprzedaje lokal z przynależnym miejscem postojowym, to należy stosować niższą stawkę VAT, taką jak dla mieszkań.

Po wczorajszej uchwale NSA można więc spodziewać się, że deweloperzy zaczną sprzedawać mieszkania z przynależnym garażem, a nie odrębnym. Podatnicy dzięki temu zyskają dwa razy: na VAT oraz na podatku od nieruchomości.

Jak dowiedział się DGP, w sprawie podatku od nieruchomości dotyczącego garaży minister finansów wyda interpretację ogólną. Resort czekał na wydanie wczorajszej uchwały przez NSA.

ORZECZNICTWO

Uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11, prawomocna