Rozliczenie osób w spółdzielniach mieszkaniowych, które przekazują pieniądze na fundusz remontowy, było przedmiotem pytania wiceministra infrastruktury, który wystąpił do ministra finansów o wyjaśnienia. Chodziło o określenie skutków podatkowych w sytuacji, gdy członek spółdzielni mieszkaniowej wpłacił pieniądze na fundusz remontowy, z którego miała być sfinansowana naprawa lub wymiana instalacji i elementów wyposażenia technicznego w częściach wspólnych budynku, a następnie dostał częściowy zwrot pieniędzy.

Na pytanie resortu infrastruktury odpowiedział wiceminister finansów Maciej Grabowski (sygn. DD3/063/17/1/CRS/11/PGMC-185). Wyjaśnił, że zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychód powstaje w każdym przypadku, gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Do przychodów należy zaliczyć otrzymany zwrot wydatku, które podatnik musiał ponieść.

Przychodem podatkowym może być zwiększenie majątku (aktywa) podatnika lub zmniejszenie jego długów (pasywa).

Minister wyjaśnił jednak, że osoby, które mają obowiązek wpłacania pieniędzy na fundusz remontowy spółdzielni na naprawy i remonty części wspólnych budynku, nie uzyskują z tego powodu przychodu, o ile spełnione są określone warunki. Dotyczy to sytuacji, gdy na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) każda osoba jest zobligowana do ponoszenia opłat na fundusz remontowy na tych samych zasadach i warunkach bez względu na to, jakie ma prawo do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tytuł własności), a fundusz remontowy został utworzony w celu pokrywania wydatków na utrzymanie części wspólnych nieruchomości będących w zarządzie spółdzielni.

Opodatkowaniu PIT podlegają dochody (przychody) uzyskane przez osoby fizyczne

Z odpowiedzi Macieja Grabowskiego wynika, że nie uzyskają przychodu osoby, które dostały zwrot części wydatków na fundusz remontowy, w sytuacji gdy same wykonały napraw, a spółdzielnia zwróci im poniesione nakłady. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Spółdzielnia w swoich wewnętrznych przepisach musi ustalić, że z funduszu będą wykonane naprawy lub wymiana instalacji i elementów wyposażenia technicznego dotyczące części wspólnych nieruchomości (np. klatki schodowej). Po drugie, że zwróci ze środków funduszu remontowego poniesione przez osoby koszty naprawy lub wymiany.