Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest podatnikiem CIT, mimo że nie ma osobowości prawnej – orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Spór w sprawie sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (ZOZ) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Skarżąca twierdziła, że niepubliczny zakład jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i zgodnie z przepisami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn.zm.) jest podatnikiem CIT. Minister finansów w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził natomiast, że niepubliczny zakłada opieki zdrowotnej nie jest podatnikiem CIT, ponieważ nie posiada osobowości prawnej.
Zdaniem sądu, rację w sporze ma skarżąca. Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy ustawy mają zastosowanie również do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z pewnymi zastrzeżeniami, które nie miały znaczenia w tej sprawie.