Obecnie na listę agentów celnych wpisanych jest 8980 osób. Jak wskazują eksperci zajmujący się cłem, egzamin jest trudny i wymaga dokładnej znajomości przepisów. Z tego powodu zdaje go zaledwie 1/3 przystępujących.

Osoba, która chce wykonywać zawód agenta celnego, musi zdać egzamin organizowany przez Ministerstwo Finansów. Składa się on z dwóch części. Podczas pierwszej kandydat na agenta celnego musi rozwiązać test składający się ze 100 pytań obejmujących tematykę z zakresu przepisów prawa celnego, podatkowego i administracyjnego. Ocenę pozytywną z testu otrzyma ten, kto prawidłowo odpowie na co najmniej 81 pytań. Podczas drugiej części przyszli agenci muszą m.in. wypełnić druki i formularze dokumentów, przygotować dokumenty niezbędne do nadania towarowi przeznaczenia celnego.

Kandydat, który złoży egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzyma zaświadczenie. Jednak samo zdanie egzaminu nie daje jeszcze uprawnień do wykonywania zawodu agenta celnego. Osoba, która zdała egzamin, będzie musiała być jeszcze wpisana na listę agentów celnych. Wniosek o wpis na listę agentów celnych składa się do dyrektora Izby Celnej w Warszawie.