Posłowie koalicji PO-PSL podczas pierwszego czytania w Sejmie zgłosili wniosek o odrzucenie poselskiego projektu ustawy dotyczącej zwrotu niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego.

Posłanka Anna Sobecka (PiS) uzasadniając projekt powiedziała w czwartek, że jego celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz potrzebom rodzin wychowujących dzieci. Projekt reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego, związanych z podwyżką stawki VAT na te artykuły z 7 proc. do 23 proc. od 1 stycznia 2012 r.

"Z powodu podwyżki stawki VAT wiele rodzin, szczególnie tych najuboższych, nie będzie w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb" - mówiła Sobecka.

Projekt zakłada, że zwrot wydatków, finansowany z budżetu państwa, przysługiwałby rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci w wieku od 0 do 13 lat, którzy w sumie na ten cel wydali nie mniej niż 200 zł brutto i nie więcej niż 3000 zł brutto. Jeżeli dana osoba ma pod opieką więcej niż jedno dziecko w wieku 0-13 lat, to łączna suma wydatków nie może być większa niż iloczyn kwoty 3000 zł i liczby dzieci. Zwrot dokonywany byłby na podstawie faktury VAT wystawionej na daną osobę. Kwota zwrotu będzie równa 69,57 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z faktur i ma podlegać zaokrągleniu do pełnych złotych.

Wnioskodawcy przewidują, że koszty wynikające z wprowadzenia ustawy wniosłyby ok. 20 mln zł. "Ostateczna kwota będzie uzależniona od ilości osób, które skorzystają z możliwości zwrotu" - stwierdzono w projekcie.

Za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisjach byli posłowie PiS oraz Solidarnej Polski. "Propozycja, mimo wielu różnych niedociągnięć, powinna być dalej procedowana" - stwierdził Andrzej Romanek (SP). Podobną opinię wyraził Zbigniew Matuszczak (SLD), który przekonywał, że nad projektem powinny być prowadzone dalsze prace w komisjach sejmowych.

Natomiast posłanka PO Agnieszka Hanajczyk zarzuciła projektowi m.in. brak kryteriów dochodowości, jeśli chodzi o możliwość zwrotu podatku VAT. "Brak jest też dokładnych wyliczeń dotyczących skutków dla budżetu" - powiedziała. Dodała, że klub PO jest za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu.

Poseł Piotr Walkowski (PSL) przychylił się do opinii Platformy Obywatelskiej. Powiedział, że projekt powinien być odrzucony w pierwszym czytaniu.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski mówił m.in., że zaproponowane rozwiązania nie są dobre i nie są skierowane do najbiedniejszych rodzin, ale dla tych średnio i lepiej zarabiających. Dodał, że rozwiązanie to jest też drogie z punktu widzenia państwa.

Posłowie zdecydują o losie projektu podczas bloku głosowań, zaplanowanego na piątek.