Podatnik kupił w USA pakiet programów do obsługi firm przez portal aukcyjny, otrzymując od kontrahenta amerykańską fakturę. Wysyłający zadeklarował, że w przesyłce znajdują się próbki o wartości 20 dolarów, dzięki czemu odbiorca w UE nie musiał płacić należności celnych. Podatnik używa programów w firmie związanej z importem.

Zdaniem Dominika Staniszewskiego, eksperta zespołu ds. ceł i podatków kancelarii Olszewski Tokarski i Wspólnicy, celnicy mogą skontrolować w ciągu 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, czy importer zawarł w nim poprawne dane i czy zadeklarował należności celne w prawidłowej wysokości. Każdy towar, który przyjeżdża do Unii z kraju trzeciego, musi być zgłoszony do procedury celnej. W przypadku przesyłek pocztowych organ celny uzna odbiorcę paczki za zgłaszającego towar do procedury dopuszczenia do obrotu, a także za dłużnika celnego. Oznacza to, że adresat paczki zawsze będzie odpowiadał za przesyłkę.

Osoba, która świadomie przyjęła towar z zaniżoną wartością celną, żeby uniknąć kary za utrudnianie postępowania, powinna złożyć czynny żal przed wszczęciem postępowania przez organy celne

Celnik, dopuszczając towar do obrotu, nie ma obowiązku upewnienia się o prawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu celnym. Służba Celna może skontrolować dokumenty oraz inne dane handlowe także po zwolnieniu towaru.

– Gdy podczas kontroli organ celny ustali, że nieprawidłowości w zgłoszeniu celnym mają wpływ na wysokość należności celnych, wyda decyzję o retrospektywnym zaksięgowaniu dodatkowej kwoty długu celnego, a także kwoty w VAT i odsetek – ostrzega Dominik Staniszewski.

Warto też pamiętać o tym, że zgodnie z art. 87 par. 1 kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.) każdy, kto przez wprowadzenie w błąd organu uprawnionego do kontroli celnej naraża należność celną na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

– By uniknąć tych negatywnych konsekwencji, podatnik powinien wnieść wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nieprawidłowości celnych, powołując się na art. 78 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Na podstawie wniosku złożonego do naczelnika urzędu celnego, po przeprowadzeniu postępowania, organ celny wyda decyzję zobowiązującą podatnika do zapłaty cła i VAT w prawidłowej wysokości – radzi Dominik Staniszewski.

Jednak importer będzie mógł uniknąć zapłaty odsetek, tylko gdy wykaże, że podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych było spowodowane okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.