Eksperci spodziewają się, że wpływy z importu będą z roku na rok coraz mniejsze. Jednak jak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów podsumowujących I – III kwartał 2011 r., zarówno wpływy z cła, VAT, jak i akcyzy wzrosły w porównaniu zanalogicznymi okresami z lat ubiegłych. Zakładając stałą tendencję importu, można stwierdzić, że wpływy z tego tytułu za cały rok 2011 r. będą wyższe niż w latach poprzednich. Dotychczas do budżetu najwięcej wpłacili podatnicy akcyzy, w tym importerzy takich towarów, jak: paliwa silnikowe, wyroby tytoniowe i wyroby spirytusowe.