– Podatnicy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, często wskazują, że źródłem pokrycia wydatków jest nierząd i usługi towarzyskie. Choć z roku na rok ten sposób zarobkowania jest podawany coraz rzadziej – wyjaśnia nam Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.

Stwierdza również, że tego typu rozmowy z podatnikami nie są łatwe, bo urzędnicy muszą wnikać w intymne oraz prywatne sprawy. Po analizie, twierdzenie o uprawianiu prostytucji można obalić, także dzięki współpracy ze służbami z innych krajów.

Po jakie inne wymówki sięgają kontrolowani? Pożyczka od rodziny, darowizna, spadek, oszczędności chowane przez lata w bieliźniarce, dochody zagraniczne, zyskowne inwestycje giełdowe to tylko niektóre przykłady argumentów podawanych podczas kontroli.

Priorytety urzędników

Urzędnicy skarbowi w 2012 roku po raz kolejny koncentrują czynności kontrolne m.in. na zatajaniu bądź nieujawnianiu wszystkich dochodów.

– Podatnicy posiadający majątek lub środki, których nie są w stanie udokumentować osiągniętymi oraz opodatkowanymi lub zwolnionymi z podatku dochodami, narażają się na coraz częstsze i bardziej skuteczne kontrole organów skarbowych – potwierdza Witold Widurek, menedżer w Ernst & Young.

W zależności od województwa prowadzonych jest od kilkunastu do kilkuset takich postępowań rocznie. W poprzednich latach zdarzały się przypadki, że podatek ustalony w takim dochodzeniu wyniósł nawet 1 mln zł.

Informacje o podatniku

Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustalana jest przez urzędników na podstawie poniesionych przez podatnika w roku wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia. Postępowaniem są obejmowane osoby fizyczne, które dokonują dużych wydatków.

W kręgu zainteresowania fiskusa znajdują się głównie: nabywcy nieruchomości i rzeczy ruchomych o znacznej wartości (np. domów letniskowych, drogich samochodów, łodzi motorowych, jachtów, samolotów, drogiego sprzętu elektronicznego) oraz luksusowych usług (np. wycieczek zagranicznych), inwestorzy giełdowi, nabywcy znacznych udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, przedsiębiorcy stale ponoszący stratę z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykazujący bardzo niskie dochody, a jednocześnie nabywający mienie znacznej wartości.

Przed formalnym wszczęciem postępowania podatkowego (kontroli) urzędy skarbowe lub urzędy kontroli skarbowej zbierają wszelkie dostępne informacje o zgromadzonym mieniu i wydatkach osób podejrzewanych o uzyskiwanie przychodów z nieujawnionych źródeł. Wykorzystują do tego informatyczne bazy danych będące w ich dyspozycji bądź w razie potrzeby pozyskują dane dotyczący konkretnej osoby (z urzędów celnych, jednostek administracji samorządowej, sądów).

– Dane o możliwości zatajenia przychodów uzyskiwane są też w wyniku weryfikacji wpływających do urzędu m.in. deklaracji, danych dotyczących zakupu/sprzedaży nieruchomości czy innych rzeczy, aktów notarialnych, informacji o kredytach, informacji przesyłanych przez inne urzędy – wyjaśnia Jan Deliś, dyrektor departamentu kontroli skarbowej w Ministerstwie Finansów.

Zdarza się też, że informacje na temat podatników wpływają do organów podatkowych ze źródeł zewnętrznych, m.in. od organów śledczych oraz z donosów.

Przed kontrolą urzędnicy zbierają informacje o wydatkach podatnika

Kontrolujący w pierwszej kolejności porównują zadeklarowane dochody z wszelkimi dostępnymi w urzędzie informacjami o dokonanych transakcjach. Gdy wyczerpią już wszystkie możliwości proceduralne, zaczynają zadawać pytania podatnikom.